Verheeskade 25 – Den Haag

In opdracht van Savills Fund Management GmbH vervangt TotalKlima de luchtbehandelingssystemen die voorzien in de warmteterugwinning uit ventilatielucht voor de laag- en hoogbouw. Verder worden de bestaande regeltechniekinstallaties aangepast en uitgebreid. TotalKlima verzorgt ook een totale luchtdebietmeting voor en na het vervangen van de warmterugwinning.