TotalKlima bouwt met duurzaamheidscertificaat LEED GOLD voor SKF in Nieuwegein

TotalKlima zal nog dit jaar starten met de renovatie van 7000m2 en 4000m2 nieuwbouw voor huurder SKF in Nieuwegein. Er wordt gebouwd met certificaat LEED GOLD. Begin 2017 zal de oplevering plaats vinden.

Wat is nou eigenlijk LEED bouwen?
LEED staat voor Leadership in Energy & Environmental Design. Het is sinds 2000 ontwikkeld, op basis van BREEAM, door de United States Green Building Council (USGBC). De USGBC is een coalitie van commerciële, publieke en non-profitpartijen in de bouw. De USGBC streeft naar een duurzamere aanpak van het ontwerp, de uitvoering en beheer van de gebouwde omgeving. Qua aandachtsveld richt LEED zich op woningen, omgevingsontwikkeling, commerciële interieurs, kern en schil, nieuwbouw, scholen, gezondheidszorg en winkels. Het programma is naar zeggen van de USGBC bedoeld voor bijna iedereen in de bouw. LEED is vrijwillig, open en op consensus gebaseerd. Het geeft punten voor kenmerken van een gebouw – via criteria beschreven – dat als ‘groen’ wordt gezien.

Als een project LEED moet worden gecertificeerd, wordt het eerst geregistreerd; vervolgens vindt onderzoek plaats en ten slotte certificering. Er zijn negen verschillende versies van LEED, voor verschillende toepassingen. Bestaande gebouwen moeten aan 9 primaire vereisten voldoen, en worden verder getoetst op 34 criteria, tijdens een driemaandelijkse prestatieperiode. Eisen vanuit LEED zijn dat het gebouw over tenminste 12 maanden gebruik wordt beoordeeld, dat het hele gebouwen betreft en dat deze voldoen aan nationale en lokale milieuwetten of –regels.

LEED maakt een onderscheid tussen primaire vereisten (waaraan een project moet voldoen voordat aan certificering wordt begonnen), basisvereisten (de criteria waaraan het project wordt getoetst) en innovatiepunten (die een project krijgt als het verder gaat dan de basisvereiste). LEED beoordeelt de volgende aspecten:
• Het stedenbouwkundig plan
• Waterefficiëntie
• Energie en klimaat
• Materialen en grondstoffen
• Binnenmilieukwaliteit
• Innovatie in gebruik

Dus wilt u dat uw pand na renovatie LEED gecertificeerd wordt dan heeft u met TotalKlima de juiste partner.