Duurzaamheid

De hogere energieprijzen en vermeende klimaatverandering leiden ertoe dat we zuiniger met energie moeten omspringen. Uiteraard beweegt TotalKlima hierin mee en is daarom gespecialiseerd in de nieuwste, duurzaamste technieken. TotalKlima adviseert u in de keuze van het soort systeem en draagt zorg voor een juiste inpassing.

Een vorm van een duurzame energietechniek is de warmtepomp. Deze onttrekt warmte uit het bodemwater of de buitenlucht en bespaart veel energie. Wat ook veel energie bespaart, is het achteraf inbouwen van een warmteterugwinningsysteem. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een zogenoemd twincoil-systeem. Als er genoeg ruimte beschikbaar is, is het ook mogelijk een volledig geïntegreerd sorptie-warmtewiel te installeren, voor zowel koude- als warmteterugwinning.